Blowin Smoke

Hours: Mon-Sat, 8am-8pm; Sun 10am-6pm

A recreational marijuana shop in rural Chewelah.